متاسفانه با توجه به افزایش نرخ ارز در کشور به ناچار مجبور به افزایش نرخ ثبت دامنه در سامانه پشتیبانی دی ان ان می باشیم

شایان ذکر می باشد هزینه سایر سرویسها هیچگونه تغییر داده نشده است

.پیشاپیش از همکاری و درکت شرایط موجود، سپاس گذاریم.دوشنبه, ژانویه 2, 2023

« بازگشت