قوانین و مقرارات

کلیه مشتریان و نمایندگان فروش هاستینگ ما موظف به رعایت شرایط و قوانین وضع شده می باشند و استفاده از سرویس های هاستینگ ما به منزله قبول قوانین ذیل می باشد

تماس با ما